ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/12/1975

השנויים בשוק ההון; חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים