ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/12/1975

הכרה בהיכל שלמה כמוסד ציבורי; התקציב לשנת הכספים 1975 שינויים, תקציבים מיוחדים שימוש ברזרבה כללית שימוש בעודפי תקציב; חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 2), התשל"ו-1976; חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 5), התשל"ה-1975; צו בדבר הגדלת שיעורי המקדמות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים