ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/12/1975

הצעת אגרות לפי תקנות הטיס (אגרות), התשל"ב-1972; תיקונים לנוסח הצעת חוק מס ערך מוסף

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים