ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/12/1975

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ו-1975- תקנות מים (אגרות); חוק לתיקון ולהארכת תוקף של תקנות שעת - חירום (תשלום חובה), התשל"ו-1975; שינויים בתנאי מלווה הפיתוח- תקנות מלווה פיתוח, התשל"ו-1975; תשובות נציב מס הכנסה לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים