ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/12/1975

הצעת החלטה -לפי חוק יסוד: משק המדינה-בדבר הגדלת אגרות למתן רישיונות לעוסקים ביהלומים ובדבר הגדלת מס בקשר לתכנית פיקוח בענף היהלומים; ערבות המדינה -בנק למלאכה בע"מ; ערבות המדינה -רשויות מקומיות מלווה קונסולידציה 1974/1975; ערבות מטעם המדינה-חברות צינור הנפט-סודי; שינויים בתנאי מלווה הפיתוח; תקנות בתי-המשפט (אגרות), התשכ"ח-1967, הוספת תקנה 5א'

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים