ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/12/1975

אורחות חיים; מאזן התשלומים; מדיניות המיסוי- מסוי ישיר; מדיניות השקעות; מדיניות כלכלית - חברתית לשנים הקרובות; מדיניות תקציב המדינה לשנת 1976; פעולות ישירות לריסון זמני של השקעות בשנה הקרובה; שוק ההון; תקציב המדינה לשנת 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים