ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 12/12/1975

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים