ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/12/1975

חוק מס ערך מוסף; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; תיקון טעויות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 22), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים