ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 09/12/1975

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ו-1975; חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים