ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/12/1975

הצעת חוק מס עזבון (תיקון מס' 6), התשל"ו-1975; מתן הלוואות לחייבי מס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים