ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/12/1975

ההסבה בין המפרקים של בנק א"י -מ בריטניה בע"מ (בפירוק) וישראל- בריטיש בנק (לונדון) לימד (בפירוק); חוק המלווה (חברות ביטוח) (תיקון מס 3), התשל"ו-1975; חוק עידוד החיסכון-אגרות חוב של בנק לפיתוח ולמשכנתאות; חוק עידוד החיסכון- אגרות חוב של החברה להשקעות של בנק דיסקונט בע"מ (סדרות 110-111); חוק עידוד החיסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, התשט"ז-1956 תכנית כוח+ 100 וכח כבקשתך של בנק לאומי לישראל בע"מ; ערבויות המדינה - סירקיס מוצרי דיוק בע"מ; ערבות מטעם המדינה- בנק למלאכה בע"מ; שינויים בתכנית החיסכון;

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים