ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/11/1975

הצעת חוק פרטית - לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 23); צו בדבר קביעת ריבית כהכנסה; קביעת מוסדות ציבוריים לעניין פטור ממסים; תקנות מלווה מלחמה (תעודות מלווה מרצון. סדרה ג'); תקנות מס הכנסה (הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל); תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קצבה) (תיקון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים