ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/11/1975

תקנות המים (היטל איזון), התשל"ו-1975- (מכתב שר החקלאות מיום ט"ז בכסלו, התשל"ו) (20.11.75); תקנות המים (תשלום מיוחד) (תיקון), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים