ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/11/1975

חוק להארכת תקפן של תקנות-שעת-חירום (הסדרים בעקבות שינוי שער המטבע), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים