ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/11/1975

דיווח יושב ראש מועצת ההימורים על הפרס הגדול בספורט טוטו; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו -1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים