ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/11/1975

חוק מס ערך מוסף, התשל"ה-1975; שימוש ברזרבה כללית- שנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים