ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/11/1975

חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 2), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים