ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1975

החלטות על-פי סעיף 10א (ב) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח - 1948; הצעות מבקר המדינה לתיקונים בחוק מימון מפלגות; הצעת חוק רשות לאומית לאנרגיה; יעדים בתקציב לשנת הכספים 1976; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) אמיסיות של חברת ההשקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ וחברת ההשקעות של בנק דיסקונט בע"מ; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1975 (מכתב הממונה על התקציבים מס' 31 מיום 03.09.75 ) תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1975 (מכתב הממונה על התקציבים מס' 76) שימוש ברזרבה בתקציב לשנת הכספים 1975; תשובות שר האוצר לשא

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים