ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/11/1975

הצעת חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים