ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/11/1975

סיבי דימונה; ערבות המדינה- הלוואות לייצוא ברצועת עזה; ערבות המדינה למתן אשראי לחקלאות (פלחה); ערבות מטעם המדינה- בנק למלאכה בע"מ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים