ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/11/1975

דיון עם נציגי אגוד הבנקים (המשך); חוק המלווה לבטחון המדינה, התשכ"ט-1969 (תיקון), התשל"ו-1975; חוק המלווה קצר מועד (תיקון), התשל"ו-1975; חוק מלווה חסכון, התשל"ה- 1975 (תיקון), התשל"ו-1975; חוק מס מעסיקים, התשל"ה-1975 (תיקון), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים