ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/11/1975

הגדלת ההון בבנק טפחות, רכישת דירות; הצבעה על הצעת האוצר בדבר מתן אשראי לאגד; חוק עידוד החיסכון - איגרות חוב של חברת ההשקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ (סדרה 50) איגרות חוב של בנק אפותקאי, כללי בע"מ (סדרה 108- 15 מיליון דולר); מתן אשראי לאגד; עניני שיכון; שינוי היעדים בפרוגרמה של משרד השיכון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים