ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/11/1975

הלוואה תקציבית לקואופרטיב "אגד"; הצעת חוק מס ערך מוסף; משלחת נציגי אגוד העתונים; משלחת של מועצת מובילי משאות בישראל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים