ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 06/11/1975

בעיית הנת"ד; חוק מס ערך מוסף, התשל"ה-1975; תקציבים מיוחדים שנת הכספים 1975 (הלוואה תקציבית של 60 מיליון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים