ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/11/1975

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; תקנות מלווה חסכון (מלווה שלא שולם עד לתאריך הקובע), התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים