ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 02/11/1975

חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים