ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/10/1975

העלאת יחידת המימון על-פי חוק מימון המפלגות; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים