ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/10/1975

דרכי פעולתה של הוועדה המייעצת לממונה על המחירים; הגדלת ההקצבה לעתון "אלאנבא"; הקצבה לתיקון מדרשת גוהרה; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים