ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/10/1975

אישור המלצות ועדת המשנה לשינויים בתקציב - שינוי בתקציב הסובסידיות למוצרי שמנים; תשובות שר האוצר לשאלות חברי הוועדה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים