ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 14/10/1975

אישור המלצות ועדת המשנה לשינויים בתקציב; הצעה של חבר-הכנסת שובל בעניין "קרן פרץ נפתלי"; הצעות לסדר-היום; הצעת חבר-הכנסת ד. קורן לקיים דיון על דברי חברי-הכנסת מ. ארנס ו-ש. ארליך שניתן לחסוך בתקציב הבטחון; הצעתו של חבר-הכנסת ג. פת לרביזיה בהחלטה לגבי מחירי החשמל; חוק לתיקון פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), התשל"ה-1975-הצעת חוק של חבר-הכנסת מ. נסים; חוק עדוד החיסכון -תכנית החיסכון "כח לצעיר"; חוק עדוד החיסכון, תכנית חסכון לדיוק "90,000"; חוק עידוד החיסכון, תכנית החיסכון "חסן לחייל"; קביעת מוסדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים