ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/10/1975

בקשת חבר-הכנסת פת לערוך רביזיה בהחלטת הוועדה בעניין העלאת תעריפי החשמל; משלחת של איגוד הבנקים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים