ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/10/1975

העלאת תעריפי החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים