ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/10/1975

דיון על ביצוע החלטות הממשלה על קימוצים וקיצוצים בתקציב; ייעול במינהל הציבורי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים