ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 05/10/1975

חוק בנק הדואר (תיקון מס' 3), התשל"ד-1974; חוק להארכת תקפן של תקנות ההגנה (כספים), התשל"ה-1975; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963 1. "בית-הספר הריאלי חיפה" 2. "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 3. "חברה קדישא גחש"א- קהלת ירושלים"; קביעת מוסדות לעניין פטור ממס עזבון; קביעת מוסדות לעניין תרומות מיוחדות - "קרן פרץ נפתלי"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים