ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/10/1975

ערבות המדינה- כימיקלים ופוספטים בע"מ; ערבות המדינה - דיור; ערבות המדינה - הנדסת התפלה לישראל (תהליך זרחין) בע"מ; ערבות המדינה - מלונות בוביס; שימוש בעודפי תקציב 1974 בשנת 1975; שינויים בתקציב לשנת 1975; תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים