ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/09/1975

המשך הדיון בהחלטות הכלכליות של הממשלה; חוק עידוד החיסכון הנחות ממס הכנסה וערבות למלוות, התשט"ז-1956 - תיקונים בתכניות החיסכון 10000; תעריפי התקשורת הבינלאומית; תעריפים מוזלים לשיחות בינלאומיות בחיוג ישיר להולנד, בלגיה, צרפת ובריטניה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים