ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/09/1975

דרכי גביית מס הכנסה מקבוצות שונות במשק - הצעה לסדר היום של חה"כ ב. מואב דיווח על ביצוע הרפורמה; מכירת קרקעות לבוני ערים; ערבות המדינה ל"סיבי דימונה"; תקציבים מיוחדים לשנת הכספים 1975 שינויים בתקציב לשנת הכספים 1975 שימוש בעודפי תקציב משנת 1974 בשנת 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים