ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/09/1975

אגודת בית-הכנסת ליוצאי עירק -קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; החברה למען בית שלום-עליכם בע"מ-קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין; "שדה חמד"-כפר נוער חקלאי-קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; חוק עדוד החיסכון -איגרות חוב של מנפיקים שונים; תעריפי התקשורת הבינלאומית; תעשיית אבן וסיד בע"מ, "קיסר" תעשיות ושיווק בע"מ-בקשה לאישור נכסי חוץ ישראלים כברי-ביטוח; תקנות פטור ממס הכנסה (סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על-פי פוליסה לביט

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים