ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/08/1975

ביצוע הרפורמה; דיון עם שר האוצר על ביצוע הרפורמה; הוראת מס בולים (סכום מכסימלי של אגרה שניתן לשלמה בבולים), התשל"ה-1975 - אגרות רדיו. טלוויזיה וכד' - (מכתב שר האוצר מיום 28/07/76); המשא ומתו הכלכלי עם ארצות הברית; הרכב ועדת המשנה לענייני רשות השידור; צו לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה לאמיסיות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ סדרה 3. בסך 10 מיליון לירות) (מכתב שר האוצר מ12.08.75); צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה לאמיסיות של 1. חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ, סידרה 44. בסך 20 מיליון לירות; 2.

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים