ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 31/07/1975

בנק טפחות -המשך דיון; חוק עדוד החיסכון -שטרי הון ניתנים להמרה במניות של בנק לאומי לישראל בע"מ (סדרה 5); ערבות המדינה לחברת קרתא בע"מ ירושלים; ערבות המדינה למלון הצפון קריית שמונה; תקנות מלווה פיתוח, התש"ך-1960, הוצאת סדרות איגרות חוב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים