ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/07/1975

מסקנות ועדת הכספים בעניין הדרישה לתשלום מקדמות למס הכנסה לכל שנת 1975/76- הצעה לסדר היום של י. פלומין; תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור הריבית), התשל"ה-1975; תקנות מס הכנסה 1. הנחות ממס על הכנסות של תושבי אילת וישובי הערבה 2. הנחות ממס על הכנסות בשטחי התיישבות חדשה ובשטחי פיתוח 3. הנחות ממס ביישובים מסוימים ובהיאחזויות נח"ל; תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לשנת 1975/1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים