ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/07/1975

הדרישה לתשלום מקדמות למס הכנסה לכל שנת 6 \ 1975 בשיעור המתעלם מהרפורמה הצפויה במס הכנסה - הצעה לסדר היום של ח"כ י. ש. פלומין; חוק עידוד החיסכון - אגרות חוב של חברת השקעות של בנק המזרחי המאוחד בע"מ; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג -1963; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג- 1963; תקנות מלווה בטחון (תעודות מלווה) (מס' 2), התשל"ה-1975; תקנות מלווה חסכון (תעודות מלווה) (מס' 2), התשל"ה- 1975; תקנות מלווה מלחמה ומימון רכש (תעודות מלווה) (מס' 2), התשל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים