ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/07/1975

הפחתה בתקציב המדינה לשנת הכספים 1975; שינויים בתקציב לשנת הכספים 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים