ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/07/1975

חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 4), התשל"ה 1975; שכר וגמלאות לנושאי משרה בשלטון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים