ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/07/1975

דיון בעניין בנק "טפחות"; היתר שר לתשלום פיצויים לפי סעיף 38(א) לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961-נזקי בצורת לבדואים; הכנסות עובד הפטורות ממס הכנסה לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה; חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 3), התשל"ה-1975; חוק עידוד התעשייה (מסים) (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975; ערבות המדינה -בנק למלאכה בע"מ; קביעת מוסד ציבורי לצורך סעיף 61 לחוק מס שבח מקרקעין, התשכ"ג-1963; קביעת סכום לעניין מס מימון רכש על דירת מגורים לשנת המס 1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים