ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 21/07/1975

תשובת שר האוצר על שאלות חברי הוועדה בעניין ביצוע הרפורמה במיסוי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים