ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/07/1975

חוק לתיקון פקודת מס הבולים (מס' 9), התשל"ה-1975; חוק מס עזבון (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975-הצעת חוק של חה"כ ש. ארליך; חוק עידוד התעשייה (תיקון מס' 4), התשל"ה-1975-הצעת חוק פרטית של חה"כ ש. ארליך וי. פלומין; משכורות השופטים; קביעת מוסד לעניין תרומות מיוחדות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים