ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/07/1975

חוק מלווה פיתוח (תיקון מס' 13), התשל"ה-1975; פיצויים לעובד הכנסת; צו בדבר שיעורים מופחתים של דמי ביטוח; צווים לעידוד החיסכון (פטור ממס הכנסה) תכניות חסכון; שכר שופטים; תקנות בדבר מתן הענקות לחיילים ולבני משפחותיהם; תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) (תיקון), תשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים