ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 08/07/1975

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשל"ה-1975; תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) (תיקון), התשל"ה-1975; תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים