ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/07/1975

חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), התשל"ה-1975; תיקון הצעות חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים